Περιποίηση Άκρων

Από τις πιο ταλαιπωρημένες περιοχές είναι τα άκρα. Με την καθημερινή επιβάρυνση και χωρίς καμία φροντίδα τα άκρα μας ζητάνε την προσοχή μας. Ενυδάτωση και ολική περιποίηση.

Filter